Be the first to review. Register

  • 978-967-0120-32-4
 

Bahasa Jepun Mudah 1

Author MOHD ISZUANI BIN MOHD HASSAN
Category Modul
ISBN 978-967-0120-32-4
Pages 98
Year 2011
Language Malay
 
 
 
 
 
 
 

Abstract
Bahasa Jepun Mudah 1 (Yasashii Nihongo 1) adalah buku rujukan asas kedua Jepun selepas buku KihonTeki Na Nihongo 1 yang dihasilkan oleh Jabatan Bahasa Asing di bawah Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan (CMLHS). Buku mi merupakan rujukan utama kepada pelajar Universiti Malaysia Pahang (UMP) untuk belajar dan memperoleh kemahiran komunikasi asas Jepun. Buku mi bermula dengan pengenalan tulisan Hiragana sebelum mendedahkan pelajar kepada frasa biasa dalam bahasa seharian bahawa mereka mungkin perlu menggunakannya di dalam kelas dengan guru mereka atau sensei. Ilustrasi dalam buku mi adalah bertujuan membantu pelajar untuk lebih memahami bahasa tersebut.


Chapter

Chapter 1 : Dai IK (1) - Ka
Chapter 2 : Dai Ni (2) - Ka
Chapter 3 : Dai San (3) - Ka
Chapter 4 : Dai Yon (4) - Ka
Chapter 5 : Dai Go (5) - Ka
Chapter 6 : Dai Rok (6)-Ka
Chapter 7 : Test Sample

 

 

website stats