Be the first to review. Register

  • 978-967-2226-06-2
 

MALAY FOR BEGINNERS

Author JUWAIRIAH BINTI OSMAN
JAMILAH BEBE BINTI MOHAMAD
Category Modul
ISBN 978-967-2226-06-2
Pages 60
Year 2018
Language Malay
 
 
 
 
 
 
 

Abstract
Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara Malaysia dan kini boleh dikatakan sebagai bahasa antarabangsa kerana sudah tersebar luas di serata dunia. Bahasa Melayu digunakan dalam komunikasi pelbagai bangsa dan etnik. Fungsi dan kewujudan bahasa Melayu tidak lagi dapat dinafikan dan sudah terbukti penggunaannya sejak zaman berzaman. Buku ini ditulis khas pada para pelajar antarabangsa dari pelbagai negara dalam mempelajari dan menguasai bahasa Melayu khususnya dalam komunikasi harian. Modul ini bertujuan untuk memperkenalkan bahasa Melayu dan membolehkan para pelajar antarabangsa berkomunikasi dalam perbualan harian dengan menggunakan bahasa Melayu. Lantaran itu, modul ini menampilkan empat kemahiran bahasa yang utama, iaitu mendengar, menulis, membaca dan bercakap. Kesemua elemen ini apabila dikuasai secara seimbang oleh seseorang, maka ia akan berupaya menguasai bahasa yang baru dipelajari termasuk bahasa Melayu. Seterusnya modul ini menjadikan negara Malaysia sebagai latar belakang konteks perbincangan dan contoh. Diharapkan para pelajar antarabangsa dapat menguasai dan mempraktikkan bahasa ini dengan lebih mudah, cepat, dan berkesan.


Chapter

 

 

website stats