Be the first to review. Register

  • 978-967-2054-96-2
 

PENDIDIKAN TAHFIZ DAN KEMAHIRAN INSANIAH

Author IMADUDDIN BIN ABIDIN
Category Modul
ISBN 978-967-2054-96-2
Pages 126
Year 2018
Language Malay
 
 
 
 
 
 
 

Abstract
Modul ini amat bermakna kerana dikhususkan kepada kelompok belia luar bandar. Penerbitan modul seumpama ini dapat merancakkan lagi kegiatan berpersatuan di luar bandar dengan lebih sistematik. Lapan aspek dalam berpersatuan yang dirangkumkan dalam modul ini bakal melatih belia luar bandar untuk mempunyai jiwa pemimpin yang tulus dan penuh semangat kesukarelawanan; berfikir dengan analatikal dan berkomunikasi dengan lebih efisien serta efektif. Melalui program ini juga, mereka akan dilengkapkan dengan pelbagai pengetahuan seperti proses perancangan projek, pengurusan organisasi dan kegiatan keusahawanan luar bandar. Seiring dengan kepesatan teknologi, para belia berupaya mengakses dan mengikuti modul ini dalam bentuk interaksi menggunakan aplikasi di telefon pintar masing-masing.


Chapter

 

 

website stats