Be the first to review. Register

  • 978-967-0120-16-4
 

Modul Bijak : Bina Inspirasi Jaya Aktiviti Kumpulan

Author FELO (1KUMP)
Category Modul
ISBN 978-967-0120-16-4
Pages 107
Year 2011
Language Malay
 
 
 
 
 
 
 

Abstract
Modul Bina Inspirasi Jaya Aktiviti Kumpulan (BIJAK), membawa kita mengenali beberapa cara dan latihan mudah dalam membentuk dan menambah kemahiran-kemahiran asas yang sangat diperlukan oleh kita semua terutama kepada mahasiswa dalam pengurusan hidup supaya Iebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Modul ml terdiri daripada empat modul, iaitu modul kemahiran kepimpinan, modul kemahiran komunikasi, modul kemahiran kerja berkumpulan, dan modul berfikir secara kritikal dalam menyelesaikan masalah.


Chapter

Chapter 1 : Modul Kemahiran Kepimpinan
Chapter 2 : Modul Kemahiran Komunikasi
Chapter 3 : Modul Kemahiran Kerja Berkumpulan
Chapter 4 : Modul Berfikir Secara Kritikal dan Penyelesaian Masalah

 

 

website stats