Be the first to review. Register

  • 978-967-0120-62-1
 

Model Kecemerlangan Prestasi IPT Bersandarkan Nilai Teras - Satu Kerangka Konsepsual

Author MOHD RASHID BIN AB HAMID
Category Modul
ISBN 978-967-0120-62-1
Pages 109
Year 2013
Language Malay
 
 
 
 
 
 
 

Abstract
Matlamat setiap organisasi adalah untuk mencapai kejayaan dari segi kewangan di samping memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan yang semakin meningkat saban hari. Pada zaman yang penuh cabaran ini, organisasi-organisasi bersaing sesama sendiri demi kelangsungan dan kelebihan bersaing (competetive advantage). Sekiranya ini tidak berlaku, berkemungkinan besar organisasi berkenaan akan ketinggalan, kurang berdaya saing dan akhirnya tersungkur. Oleh yang demikian, ilmu pengetahuan dalam mengurus dan membangunkan organisasi amat penting agar ia mampu menghadapi cabaran yang mendatang dalam mencapai kejayaan. Namun begitu, sebelum kejayaan dikecapi, prestasi sesebuah organisasi perlulah diukur terlebih dahulu (Buchko 2007); dipantau dan dinilai untuk melihat sejauh mana organisasi berkenaan telah mencapai matlamatnya.


Chapter

Chapter 1 : Pengenalan
Chapter 2 : Model Kecemerlangan Perniagaan (BEM)
Chapter 3 : Nilai Teras
Chapter 4 : Model Kecemerlangan Prestasi IPT Berasaskan Nilai Teras
Chapter 5 : Keupayaan Organisasi Berasaskan Nilai Teras (VBOC)
Chapter 6 : Fokus Organisasi Berasaskan Nilai Teras (VBOF)
Chapter 7 : Nilai-nilai Pekerja

 

 

website stats