Be the first to review. Register

  • 978-967-0120-99-7
 

Modul Panduan Pemarkahan Latihan Industri Berstruktur Untuk Sarjana Muda Kejuruteraan Awam

Author AZHANI BINTI ZUKRI
WAFTY BINTI ABD RAHMAN
Category Modul
ISBN 978-967-0120-99-7
Pages 81
Year 2014
Language Malay
 
 
 
 
 
 
 

Abstract
Buku panduan ini merupakan garis panduan bagi penilaian pelajar-pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Awam yang sedang menjalani Latihan Industri Berstruktur. Buku ini menerangkan secara terperinci mengenai modul Latihan Industri Berstruktur yang digunapakai di Fakulti Kejuruteraan Awam dan Sumber Alam, Universiti Malaysia Pahang sejak dua tahun yang lalu. Latihan Industri Berstruktur ini dijalankan dengan kerjasama CIDB yang pelajar-pelajar yang telah menamatkan latihan akan dianugerahkan Sijil Penyertaan oleh pihak CIDB. Sijil ini merupakan salah satu nilai tambah kepada pelajar-pelajar ini yang mana sebahagian besarnyaakan berkhidmat dalam bidang kejuruteraan dan pembinaan. Walaubagaiman pun, panduan pemarkahan ini boleh digunapakai oleh kursus-kursus kejuruteraan lain yang berkaitan dengan bidang pembinaan. Jenis penilaian yang diterangkan dalam buku panduan ini adalah merangkumi penilaian semasa latihan, penilaian laporan akhir serta penilaian sesi pembentangan.


Chapter

Chapter 1 : Latuhan Industri Berstruktur
Chapter 2 : Modul Latihan Industri Berstruktur
Chapter 3 : Penerangan Penilaian
Chapter 4 : Format Laporan Akhir Untuk Penilaian
Chapter 5 : Borang Penilaian (RUBRIK)

 

 

website stats